Визначення. Для цілей цього Підрозділу:

Для цілей цього Підрозділу:

а) «інтегральна мікросхема» – означає кінцеву або проміжну форму будь-якого продукту:

що складається з корпусу з матеріалу, який містить прошарок напівпровідникового матеріалу; і має один або більше прошарків, що складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу, із прошарками, розташованими відповідно до раніше визначеної тривимірної структури; і призначена для виконання, виключно або разом з іншими функціями, електронної функції;

b) «топологія» інтегральних мікросхем означає набір взаємопов’язаних зображень, які зафіксовано або закодовано;

які представляють тривимірну структуру із прошарків, з яких складається напівпровідниковий продукт; і в такому наборі кожне зображення має структуру або частину структури з поверхнею напівпровідникового продукту на Визначення. Для цілей цього Підрозділу: будь-якому етапі виробництва.

c) «комерційне використання» означає продаж, прокат, лізинг або будь-який інший спосіб комерційного розповсюдження, або пропонування для цих цілей. Проте, для цілей статті 227 цієї Угоди, «комерційне використання» не включає використання за умов конфіденційності в тому розумінні, що не здійснюється подальше розповсюдження третім особам.

Стаття 225


documentastrlrt.html
documentastrtcb.html
documentastsamj.html
documentastshwr.html
documentastspgz.html
Документ Визначення. Для цілей цього Підрозділу: